Przedstawiciel handlowy
ds. fotowoltaiki

Grupa monterska instalacji
fotowoltaicznych

Pracownik
biurowy