Polityka prywatności SOLEKTRO

 

Ochrona danych osobowych i Państwa prywatności jest niezwykle ważna dla SOLEKTRO. Jako profesjonaliści dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się prawidłowo, z poszanowaniem obowiązujących przepisów w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu czy też korzystania z naszych usług. Chcemy, aby mieli Państwo pewność, że SOLEKTRO przetwarza Państwa dane osobowe prawidłowo i bezpiecznie.

 

1.Kto przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych jest SOLEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres do doręczeń: ul. Krakowska 13 A, 33-100 Tarnów), która jest również administratorem serwisu internetowego solektro.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni współpracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające w jego imieniu. Zapewniamy, iż Państwa dane przekazywane są tyko uprawnionym podmiotom.

 

2.Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy tylko w takim zakresie, w jakim zostały nam udostępnione i jedynie dla realizacji celu udostępnienia. Często dane osobowe są udostępniane na podstawie udzielonej wcześniej przez Państwa zgody o charakterze dobrowolnym, na podstawie zawartej z nami umowy w związku z obowiązkami prawnymi administratora oraz w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Do przetwarzanych danych osobowych należą:

  • informację podawane przez Użytkowników w przeznaczonych do tego formularzach umieszczonych na stronie solektro.pl;
  • informację uzyskane w trakcie kontaktu, w tym poprzez kanały komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, SMS, portale społecznościowe), szczególnie w ramach komunikacji powiązanej z dotychczasową współpracą z SOLEKTRO;
  • informację udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika, którego dane są przetwarzane w serwisach internetowych dla profesjonalistów (min. Linked-in, Goldenline);
  • informację udostępnianie do wiadomości publicznej CEIDG, KRS, strony internetowe firm i organizacji.

Może się okazać, że konieczne będzie przekazanie Państwa danych innym podmiotom np. naszym podwykonawcom. Zawsze odbywa się to na podstawie odpowiedniej umowy, a podmiot, któremu powierzamy dane, chroni je w sposób prawidłowy i zachowuje w tym zakresie poufność.

 

3.Jakie prawa Państwu przysługują

Podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika w konkretnym celu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i możesz je w każdym momencie wycofać. Państwa dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danego zadania lub przez czas subskrypcji, nie dłużej niż do zgłoszenia wycofania zgody. W każdej chwili mają Państwo dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możliwe jest również

zgłoszenie sprzeciwu wobec danej czynności oraz wniesienie skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

4.Kontakt do nas

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu przetwarzania danych osobowych, napisz do nas e- mail na adres: daneosobowe@solektro.pl

 

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

SOLEKTRO będąc administratorem serwisu internetowego solektro.pl informuje, iż w serwisie są stosowane pliki cookies. Pliki cookies mogą być zapisywane na dysku twardym Użytkownika i zawierają informację niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowanie przez serwis plików cookies nie powoduje uszkodzenia urządzenia Użytkownika. Serwis może używać dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych.

Sesyjne, zwane również krótkoterminowymi, są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia.

Stałe, zwane długoterminowymi przechowywane są na urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

Akceptacja plików cookies nie jest konieczna do korzystania z serwisu solektro.pl, jednak jej brak może spowodować, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik serwisu może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

 

INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Do monitorowania ruchu i statystyk używamy technologii zewnętrznych podmiotów. Jednym z nich jest Google Analytics. Dzięki temu wiemy, ile użytkowników znajduje się w czasie rzeczywistym na stronie oraz gromadzimy dane o poruszaniu się po stronie internetowej.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest SOLEKTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres do doręczeń; ul Krakowska 13A 33-100 Tarnów), zarejestrowana pod numerem KRS 0000771963.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacjina stanowisko, na które Państwo aplikują.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221). Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania procesu rekrutacji, w którym biorą Państwo udział, a w razie wycofania zgody nie dłużej niż do dnia poinformowania administratora o tym fakcie. Przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Państwa udziału w procesie rekrutacji.